۱۳۹۵-۰۴-۱۷

مقاله اثرات ضد قارچي استرپتومايسس هاي خاکزي جدا شده از استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در علوم آزمايشگاهي از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثرات ضد قارچي استرپتومايسس هاي خاکزي جدا شده از استان گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتومايسس
مقاله فعاليت ضد قارچي
مقاله آنتي بيوتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي عمران آيت
جناب آقای / سرکار خانم: پردلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استرپتوميسس مهمترين جنس در خانواده اکتينوميستها مي باشند و کاربرد وسيعي در صنايع مختلف و توليد آنتي بيوتيک دارند. هدف از اين تحقيق جدا سازي استرپتوميسس هاي خاکزي توليد کننده آنتي بيوتيکاز خا ک استان گلستان در شمال ايران و بررسي پتانسيل توليد متابوليتهاي ضد قارچي توسط اين ارگانيسمها مي باشد.
روش بررسي: نمونه هاي خاک از عمق ۶ سانتي متري در منطقه جنگلي ناهار خوران گرگان، ارتفاعات درازنو کردکوي، مناطق بياباني آق قلا و زمينهاي کشاورزي علي آباد در استان گلستان جمع آوري شدند و در محيط هاي اکتينومايست ايزولاسيون آگار و نشاسته کازئين آگار کشت داده شدند و توسط روشهاي مورفولوژيکي و بيوشيميايي شناسايي و جداسازي و خالص شدند. بررسي فعاليت ضد قارچي استرپتوميسس هاي جدا شده عليه قارچهاي کانديدا آلبيکنس،آسپرژيلوس نايجر، آسپرژيلوس فلاووس و مالاسزيا فور فور با استفاده از روش انتشار درآگار بررسي شد. براي دو ايزوله که بهترين اثر ضد قارچي را داشتند PCR با استفاده از پرايمر ۱۶S rRNA انجام و با تعيين توالي شناسائي گرديد.
يافته ها: از بين ۱۲۰ نمونه مورد مطالعه ۲۴ مورد استرپتوميسس (۲۰%) شناسايي و جداسازي شد. فراواني آن در منطقه بياباني آق قلا، درازنو کردکوي، جنگل ناهار خوران و زمين هاي علي آباد به ترتيب ۱۰ (۴۱٫۶%)، ۸ (۳۳٫۳%)، ۴ (۱۶٫۶%) و ۲ (۸٫۳%) مورد بوده است. از بين ۲۴ ايزوله استرپتوميسس جداشده ۲ ايزوله داراي اثرات ضد قارچي قوي و ۴ ايزوله اثر متوسطي داشته است. همچنين ما دريافتيم استرپتوميسس هاي جدا شده از مناطق بياباني داراي فعاليت ضد قارچي بيشتري بودند.
نتيجه گيري: شناسائي و خالص سازي مواد ضد قارچي دو ايزوله استرپتوميسس براي مطالعات آينده پيشنهاد مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است