۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله اثرات تراكم كاشت و شيوه بهره برداري بر زنده ماني گونه Atriplex canescens در حاشيه كوير سياهكوه استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثرات تراكم كاشت و شيوه بهره برداري بر زنده ماني گونه Atriplex canescens در حاشيه كوير سياهكوه استان يزد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Atriplex canescens
مقاله بوته كاري
مقاله زنده ماني
مقاله هرس
مقاله فاصله كاشت
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين عوامل موثر بر زنده ماني گونه Atriplex canescens James در توسعه پايدار عرصه هاي بوته كاري شده واجد اهميت ويژه اي است. به همين منظور در پاييز سال ۱۳۷۲ عرصه اي به وسعت ۴٫۵ هكتار در اراضي بياباني حاشيه كوير سياهكوه استان يزد انتخاب و در آن عمليات بوته كاري انجام شد. اين پژوهش در قالب طرح آماري كرت هاي دوبار خردشده اجرا گرديد كه در آن تيمار هاي اصلي شامل فواصل كاشت ۲، ۴ و ۶ متري، تيمارهاي فرعي ۱، دوره هاي هرس هرساله، دو ساله و سه ساله و تيمارهاي فرعي ۲، سطوح برش هرس كامل (كف بر)، هرس از ارتفاع ۲۰، ۴۰ و ۶۰ سانتيمتري با تيمار بدون هرس (شاهد) بودند. آماربرداري از درصد تلفات گياهان در پاييز سال ۱۳۷۴ (قبل از اعمال تيمارهاي برش) آغاز و تا ۹ سال پس از آن در زمان مشابه ادامه يافت. نتايج نشان داد كه تراكم بوته هاي زنده در تيمار فاصله كاشت ۲ متري، بيشترين مقدار را داشت و در فواصل كاشت ۴ و ۶ متري به ترتيب در گروه هاي بعدي قرار گرفت. درصد تلفات گياهان در دوره هاي هرس اعمال شده تا ۶ سالگي داراي اختلاف معني دار بود، هرچند كه با گذشت زمان و رسيدن گياه به سن ۹ سالگي، تفاوت معني داري در بين آن ها مشاهده نگرديد. بنابراين برداشت هرساله علوفه اين گياه موجب افزايش درصد تلفات نمي گردد. درصد تلفات گياهان در محدوده تيمارهاي ارتفاع برش براي تمام سطوح اختلاف معني دار نشان داد. حداقل درصد تلفات بر روي بوته هاي هرس نشده مشاهده گرديد كه باتيمارهاي آزمايشي ارتفاع برش ۴۰ و ۶۰ سانتيمتري در يك گروه قرار گرفتند. به استناد نتايج حاصله، برداشت هرساله از ارتفاع ۴۰ سانتيمتري يا بالاتر در قالب چراي آزاد دام يا دروي علوفه بر رشد، شادابي و استمرار حيات اين گونه در منطقه مي افزايد.

© حقوق سایت محفوظ است