۱۳۹۵-۰۴-۲۰

مقاله اثرات بيشبود آهن در فعاليت آنتي اکسيداني و الگوي الکتروفورزي پروتئين ها در گياه برنج رقم شفق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اثرات بيشبود آهن در فعاليت آنتي اکسيداني و الگوي الکتروفورزي پروتئين ها در گياه برنج رقم شفق
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيشبود آهن
مقاله فعاليت آنتي اکسيداني
مقاله فنل
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان پويان
جناب آقای / سرکار خانم: عبدل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آهن به عنوان يک عنصر ضروري در نمو كلروپلاست، فتوسنتز، ساختار خوشه هاي آهن- گوگرد، نقل و انتقال الکترون ها و به عنوان كنترل كننده سيستم هاي اكسيد و احيايي نقش دارد. بيشبود آهن مي تواند از طريق القاء تنش اکسيداتيو ماکرومولکول هاي زيستي را با خطر مواجه نمايد. سميت آهن تنها ممکن است در مناطق خاصي مانند شاليزارهاي برنج به وجود آيد. هدف از اين پژوهش بررسي اثرات سميت آهن در تنش اکسيداتيو و ارزيابي راه هاي آسيب و مسيرهاي تحمل بيشبود آهن در گياه برنج رقم شفق بود. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي اجرا گرديد و آهن در غلظت هاي ۱۰ (شاهد)، ۱۵۰ و ۲۵۰ ميلي گرم در ليتر به همراه محلول غذايي يوشيدا به گياه برنج داده شد. بيشبود آهن سبب کاهش معني دار رشد گياهان به ويژه ريشه شد. همچنين افزايش آهن در محيط ريشه، فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت و مقدار مالون دي آلدهيد به عنوان شاخص پراکسيداسيون ليپيد را افزايش داد. همچنين، مقدار فنل هاي محلول و پراکسيد هيدروژن نيز افزايش يافت. در تيمارهاي بيشبود آهن با وجود کاهش مقدار پروتئين هاي محلول تعدادي، از باندهاي پروتئيني جدا شده در الکتروفورز افزايش محسوسي را نشان دادند. الگو الکتروفورزي آنزيم پراکسيداز در بخش هوايي بيانگر افزايش فعاليت اين آنزيم در تيمارهاي بيشبود آهن بود. اين نتايج آشکار ساخت که بيشبود آهن با افزايش اکسيژن هاي فعال و پراکسيد هيدروژن سبب کاهش پروتئين و افزايش پراکسيداسيون ليپيدهاي غشايي شده و در نتيجه رشد گياه را کاهش داد. در مقابل افزايش فعاليت پراکسيدازها و غلظت فنل ها به سم زدايي اکسيژن هاي فعال و پراکسيد هيدروژن کمک کرده و تحمل تنش بيشبود آهن را ممکن ساخت.

© حقوق سایت محفوظ است