۱۳۹۵-۰۱-۲۸

مقاله اثرات برهم کنش کادميوم و آهن بر رشد، فتوسنتز و فعاليت آنزيم کاتالاز در برنج (Oryza sativa L.cv.fajr) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۹۹۹ تا ۱۰۱۰ منتشر شده است.
نام: اثرات برهم کنش کادميوم و آهن بر رشد، فتوسنتز و فعاليت آنزيم کاتالاز در برنج (Oryza sativa L.cv.fajr)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله رشد
مقاله شدت فتوسنتز
مقاله کاتالاز
مقاله کادميوم
مقاله گندميان
مقاله فلزات سنگين
مقاله سميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري نژاد رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات برهم کنش کادميوم و آهن بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي در گياه برنج بررسي شد. گياهک هاي ۴ روزه به گلدان هايي با بستر شني مرطوب شده با محلول غذايي هوگلند در شرايط کنترل شده انتقال يافتند. گياهان ۱۵ روزه تحت تيمار غلظت هاي مختلف کلريد کادميوم (۰، ۵۰ و ۱۰۰ ميکرومولار) قرار گرفتند، در حالي که به هر يک از محلول هاي فوق، محلول Fe-EDTA با غلظت آهن (۵، ۱۰ و ۲۰ پي پي ام) اضافه شد. بعد از ۳۰ روز گياهان براي سنجش هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي برداشت شدند. در طي تنش کادميوم، رشد گياه برنج کاهش يافت. در تيمارهاي کلريد کادميوم، مقدار رشد نسبي گياه، ميزان ماده سازي خالص و شدت فتوسنتز کاهش يافت. يون آهن در هر دو غلظت ۱۰ و ۲۰ پي پي ام در شرايط تنش کادميوم، موجب بهبودي اثرات مضر کادميوم بر پارامترهاي فوق شده بود. در محيط هاي محتوي کادميوم بدون آهن، شدت تنفس و نقطه جبران CO2، افزايش نشان داد، اما در محلول هايي که شامل هر دو محلول کلريد کادميوم و Fe-EDTA بودند، کاهش تنفس و نقطه جبران CO2 مشاهده شد. فعاليت آنزيم کاتالاز در تيمارهاي کلريد کادميوم، افزايش يافت. با افزايش يون آهن در محلول هاي محتوي کلريد کادميوم، ميزان فعاليت اين آنزيم کاهش نشان داد. نتايج نشان داد که با افزايش Fe-EDTA به محيط گياهان تيمار شده با کلريد کادميوم، اثرات سمي کادميوم کاهش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است