۱۳۹۵-۰۱-۲۴

مقاله اثرات اکولوژيکي جاده هاي جنگلي بر روي تنوع زيستي و ترکيب گونه هاي گياهي (مطالعه موردي: طرح هاي جنگلداري ليره سر، گلندرود و مکارود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثرات اکولوژيکي جاده هاي جنگلي بر روي تنوع زيستي و ترکيب گونه هاي گياهي (مطالعه موردي: طرح هاي جنگلداري ليره سر، گلندرود و مکارود)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه اي
مقاله غنا
مقاله يکنواختي
مقاله جاده آسفالته
مقاله جاده خاکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازياري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جليلوند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كوچ يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي تاثير جاده جنگلي بر تغييرات پوشش علفي و ترکيب گونه هاي گياهي از لبه جاده ها بسمت بخشهاي داخلي آن در سه منطقه مختلف و در دو جاده آسفالته و خاکي مي پردازد. بصورت انتخابي شرايط مشابه از نظر شرايط توپوگرافي، شيب و جهت مشخص گرديد و در هر طرف جاده از ميکروپلات هاي ۲×۲ متر براي اندازه گيري تنوع زيستي و ترکيب پوشش علفي استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان داد که شاخصهاي تنوع زيستي در بالا و پايين جاده، جاده آسفالته و خاکي و در سه منطقه مورد بررسي تفاوت معني داري نداشتند و تنها عامل اثرگذار موقعيت است که با فاصله از جاده هاي آسفالته و خاکي تنوع زيستي کاهش مي يابد. همچنين گونه هاي نورپسند همانند Alnus glutinosa (L) Gaertn، Sambucus ebulus L. و Rubus hyrcanus juz و در حاشيه جاده هاي جنگلي داراي حضور بيشتري بوده اند.

© حقوق سایت محفوظ است