۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثرات آلومينيوم خوراكي بر غلظت گلوكز ناشتا و پس از تست تحمل گلوكز در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: اثرات آلومينيوم خوراكي بر غلظت گلوكز ناشتا و پس از تست تحمل گلوكز در موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومينيوم
مقاله گلوكز پلاسمای ناشتا
مقاله تست تحمل گلوكز
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اصل صالح
جناب آقای / سرکار خانم: بهبود ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اگرچه مدارك قوي دال بر وجود سميت آلومينيوم در اثر ورود آن به بدن از طريق مصرف غذا وجود ندارد، اثر مصرف مداوم غذاي حاوي آلومينيوم ممكن است منجر به مسموميت با آن شود. با این حال مطالعات اخیر قویا تاکید بر مسمومیت با AL3+ در بیماران با نارسایی کلیوی و بیمارنی که در آن ها آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم تجویز می شود دارند. در اين بررسي اثر خوراكي مقادیر مختلف آلومينيوم بر غلظت گلوكز خون ناشتا و پس از تست تحمل گلوكز در موش صحرایی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه، به شش گروه موش صحرايي نر و ماده با وزن ۲۲۰-۱۸۰ گرم (در هر گروه ۹ سر)، غذاي حاوي آلومينيوم با مقادير ۷۵، ۲۱۲٫۵، ۳۱۲٫۵، ۶۲۵، ۱۲۵۰ و ۲۵۰۰ ميلي‌گرم در هر كيلوگرم غذا (PPm)، به مدت دو ماه داده شد. يك گروه كنترل هم در اين مدت غذاي معمولي مصرف مي‌كردند. در طي اين مدت هر ۱۵ روز يك بار، خونگيري از دم و سپس اندازه‌گيري قند خون ناشتا پس از یک شب گرسنگی و هم‌چنين تست تحمل گلوكز (۴۵ دقيقه پس از تجويز غلظت ۱گرم در كيلوگرم گلوكز از راه دهان) بر روي گروه‌هاي مختلف انجام مي‌شد.
يافته‌ها: آلومينيوم روي غلظت گلوكز ناشتا و پس از تست تحمل گلوكز اثر افزايشي داشت كه از الگوي وابسته به دوز و وابسته به زمان تبعيت مي‌كرد، اگر‌چه شدت تغييرات مشاهده شده در ميزان تحمل گلوكز بيشتر از قندخون ناشتا بود. غلظت گلوكز ناشتا گروه كنترل در انتهاي دو ماه آزمايش ۴±۸/۱۱۳ ميلي‌گرم در صد ميلي‌ليتر و در گروهي كه غذاي حاوي آلومينيوم (۲۵۰۰ ميلي‌گرم در كيلوگرم) را مصرف کرد ۱۰±۹/۱۶۵ميلي‌گرم در صد ميلي‌ليتر بوده است كه در این گروه غلظت گلوکز ناشتا به طور معني‌دار بيشتر از گروه کنترل بود. نتایج بررسی هم چنین نشان داد که وزن حیوانات مصرف کننده آلومینیوم با مقادیر ۶۲۵، ۱۲۵۰، ۲۵۰۰ ppm نسبت به گروه کنترل در روز شصتم کاهش معنی دار داشته است.
نتيجه‌گيري: نتايج اين بررسي برای اولین بار مشخص نمود که اثر مسمومیت آلومینیوم بر متابولیسم گلوکز مخصوصا درافرادی که در تماس زیاد با این عنصر می باشند باید مورد توجه گیرد، چون تماس زیاد با این عنصر می تواند زمینه ساز بیماری دیابت باشد.

© حقوق سایت محفوظ است