۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ابعاد اجتماعي در مديريت جنگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۹۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: ابعاد اجتماعي در مديريت جنگل
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد اجتماعي
مقاله راهبرد همزيستي
مقاله راهبرد جابه جايي
مقاله جنگل نشين
مقاله تخريب جنگل
مقاله مديريت جنگلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادي طلب ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي برنامه هاي ناموفق گذشته و بررسي علل تداوم روند تخريب جنگل ها در برخي از كشورهاي در حال توسعه آسيايي نشان داده است كه بازبيني نظام كنوني مديريت منابع جنگلي با هدف اصلي توسعه پايدار امري است ضروري. از مهمترين پيشنيازهاي اساسي چنين فرآيندي، توجه به ابعاد اجتماعي در مديريت جنگل است كه به دلايل بسيار، نسبت به ساير عوامل فني و اقتصادي مورد بي توجهي قرار گرفته است. اين نوشتار با هدف ارايه پيشنهاد سياست هاي اجتماعي در مديريت جنگل، به نماياندن بخشي از يافته هاي پژوهشي مي پردازد كه در جنگل هاي شمال ايران انجام گرفته است و نيز سياست هاي خاصي را براساس راهبردهاي “همزيستي” و يا “جابه جايي” پيشنهاد مي كند. راهبرد همزيستي، بهبود كل نظام جنگل نشين را در نظر مي گيرد و راهبرد جابه جايي راهكارهايي را خاص خانواده هاي ساكن در آباديهاي كوچك و شاغلان در شهرها ولي ساكن در روستاهاي جنگلي، پيشنهاد مي كند.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است