۱۳۹۵-۰۳-۱۱

مقاله آگاهي دستياران و كاروزان پزشكي در حال تحصيل از دانش تغذيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: آگاهي دستياران و كاروزان پزشكي در حال تحصيل از دانش تغذيه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله دستيار
مقاله کارورز
مقاله پزشکان
مقاله آموزش پزشکي
مقاله دانش تغذيه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي كمال آبادي مالك
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدوس نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصادقي مهرآسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت تغذيه در سلامتي، بالا بودن دانش تعذيه اي پزشكان امري مهم و حياتي است. اين مطالعه به منظور تعيين سطح آگاهي دستياران و كارورزان پزشكي در حال تحصيل از دانش تغذيه در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، از كل كارورزان و دستياران هدف، ۶۶ كارورز و ۷۰ دستيار به صورت تصادفي، پرسشنامه هاي دانش تغذيه اي را در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه دريافت كردند و همگي آن را تا پايان وقت اداري تكميل كرده و به پرسشگر تحويل دادند. داده ها در نرم افزار SPSS و با آزمون هاي ANOVA و مجذور كاي تجزيه و تحليل شد.
نتايج: سطح دانش تغذيه اي ۲۵٫۳ درصد شركت كنندگان ضعيف، ۶۱٫۳ درصد متوسط و ۱۳٫۴ درصد خوب بود ولي دانش تغذيه اي هيچ كس در حد خيلي خوب نبود. پاسخ صحيح به سوالات دانش تغذيه اي ۵۰٫۲۸ درصد بود. نود و سه و هفت دهم درصد كل دستياران و كارورزان از رابطه مصرف بيش از حد ويتامين C در دوره بارداري و وابستگي نوزاد به اين ويتامين و ۸۰٫۳ درصد ايشان از ارتباط مصرف بيش از حد پروتئين با دفع كلسيم بي اطلاع بودند. نود و شش و پنج دهم درصد شركت كنندگان، هيچ كتاب جامع و معتبري در زمينه تغذيه نمي شناختند و هيچ كس سايت و يا مجله اي براي مطالعه در زمينه تغذيه نمي شناخت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نتايج مطالعات پيشين، مبني بر اينكه افزايش آگاهي تغذيه اي در برنامه درسي دانشگاه هاي علوم پزشكي و هنگام فعاليت هاي باليني ضروري است، را تاييد مي كند.

© حقوق سایت محفوظ است