۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله آگاهي، نگرش و رفتار بهداشتي خانوارهاي شهر سالم (كوي سيزده آبان) در مورد پيشگيري از عفونت هاي انگلي روده اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۷۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۸۲ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و رفتار بهداشتي خانوارهاي شهر سالم (كوي سيزده آبان) در مورد پيشگيري از عفونت هاي انگلي روده اي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله رفتار
مقاله عفونت هاي انگلي روده اي
مقاله شهر سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناييني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پيراسته اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عفونت هاي ناشي از انگل هاي روده اي در کشور ما شيوع نسبتا بالايي دارند. آب، سبزيجات، غذا و فاضلاب شهري، مهم ترين عواملي هستند که موجب انتقال اين عفونت ها مي شوند.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين ميزان آگاهي، نگرش و رفتارهاي بهداشتي خانوارها در رابطه با پيشگيري از عفونت هاي انگلي روده اي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين بررسي توصيفي – تحليلي، تعداد ۴۰۶ خانوار از بين جامعه شهر سالم به طور تصادفي انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند.
يافته ها: ميزان آگاهي و نگرش خانوارها در رابطه با شناخت و پيشگيري از عفونت هاي انگلي روده اي در حد متوسط (ميانگين ۴۰ و ۴۸) بود. در حالي که رفتارهاي آنها جهت پيشگيري از اين عفونت ها نسبتا خوب (ميانگين ۶۹) ارزيابي شد.
نتيجه گيري: با توجه به آگاهي و نگرش نسبتا ضعيف خانوارها در رابطه با عفونت هاي انگلي روده اي، ارائه آموزش صحيح کمک شاياني به پيشگيري از اين عفونت ها مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است