۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله آيا آزمون غربالگري دنور ۲ داراي پايايي و اعتبار مناسب براي غربالگري اختلالات تکاملي در کودکان صفر تا ۶ ساله شهر تهران هست؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۴۶۹ تا ۴۷۵ منتشر شده است.
نام: آيا آزمون غربالگري دنور ۲ داراي پايايي و اعتبار مناسب براي غربالگري اختلالات تکاملي در کودکان صفر تا ۶ ساله شهر تهران هست؟
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار
مقاله پايايي
مقاله غربالگري اختلال تکاملي
مقاله آزمون دنور ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهشهاني سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: وامقي روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: آذري ناديا
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به شيوع ده درصدي اختلالات تکاملي و اهميت تشخيص زودرس آنها و همچنين با درنظر گرفتن کمبود آزمون هاي غربالگري معتبر و استاندارد شده در ايران، در اين مطالعه ضمن ترجمه و بومي سازي، اعتبار و پايايي نسخه فارسي آزمون غربالگري تکاملي دنور ۲ براي ارزيابي تکامل کودکان ايراني مورد بررسي و تاييد قرار گرفت.
پس از ترجمه نسخه اصلي آزمون دنور ۲، نسخه فارسي آزمون از نظر صحت ترجمه و اعتبار محتوا بررسي شد. سپس آزمون در ۴ مرکز ارايه دهنده خدمات بهداشتي – درماني در تهران در مورد ۲۲۱ کودک صفر تا ۶ ساله انجام شد. براي تعيين ضريب توافق، کودکان با آزمون ASQ (Ages & Stages Questionnaire) يا معاينه پزشک نيز مورد ارزيابي تکاملي قرار گرفتند. روش نمونه گيري به صورت نمونه گيري خوشه اي در دسترس تا پر شدن حجم نمونه بود. براي تعيين پايايي از روش بازآزمايي و تعيين ضريب کودر – ريچاردسون و از ضريب a کرونباخ براي تعيين همبستگي دروني استفاده شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
اختلال تکاملي در ۳۴ درصد از کودکاني که با دنور ۲ و ۱۲ درصد از کساني که با ASQ مورد بررسي قرار گرفتند، مشاهده شد. ضريب توافق بين دنور ۲ و ASQ ضعيف بود (۰٫۲۱). ضريب توافق بين دنور ۲ و معاينه پزشک ۰٫۴۴ تعيين شد که در حد متوسط است. تمام سوالات آزمون داراي اعتبار محتوايي بوده و نياز به تغيير نداشتند. ضريب کودر – ريچاردسون براي حيطه هاي مختلف تکاملي بين ۶۱ تا ۷۴ درصد بود. در آزمون – بازآزمون نيز ضريب کاپا ۸۷ درصد و براي آزمون توسط دو آزمونگر ۷۶ درصد تعيين شد.
بنابراين آزمون دنور ۲ داراي پايايي و اعتبار خوبي براي ارزيابي تکامل کودکان ايراني است و مي توان به عنوان يک تست غربالگر از آن استفاده کرد. ولي ضرايب توافق پايين و متوسط با ASQ و ويزيت پزشک مويد ضرورت تهيه و استانداردسازي آزمون هاي تشخيصي تکاملي در ايران است.

© حقوق سایت محفوظ است