۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله آنومي سياسي در انديشه دوركيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: آنومي سياسي در انديشه دوركيم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنومي سياسي
مقاله بي هنجاري
مقاله انتظام و انسجام اجتماعي
مقاله جامعه سياسي
مقاله دوركيم
مقاله فردگرايي خودخواهانه
مقاله فردگرايي جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كوثري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر مي كوشد ضمن بررسي «نظريه آنومي دوركيم»، به مفهوم «آنومي سياسي» كه تاكنون كمتر مورد توجه جامعه شناسان به خصوص جامعه شناسان سياسي قرار گرفته، بپردازد. از نظر دوركيم آنومي سياسي، آنومي جامعه سياسي يا به تعبير امروزي آنومي دولت – ملت است. آنومي سياسي هنگامي رخ مي دهد كه رابطه دولت – شهروند در جامعه سياسي بر هم خورده باشد. به بيان ديگر، آنومي سياسي عبارت از وضعي است كه قواعد با هنجارهاي جامعه سياسي به ويژه قوانين اساسي كه جقوق و وظايف متقابل دولت و شهروندان را مشخص مي سازند. ديگر براي كنشگران (دولت و شهروندان) الزام آور نيستند و پيروي از آنها مطلوبيتي ندارد. نتيجه چنين وضعي آنومي سياسي است. با توجه به شرايط كشورهاي جهان سوم و شرايط اجتماعي و سياسي ايران ضرورت توجه هر چه بيشتر به نظريه ها و مفاهيمي كه به توضيح و تبيين وضع موجود كمك مي كنند، اهميتي بس عظيم براي جامعه شناسي ايران دارد

© حقوق سایت محفوظ است