۱۳۹۵-۰۱-۱۷

مقاله آمارزدگي؛ نقدي بر افسون زدگي کميت باورانه در پژوهش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: آمارزدگي؛ نقدي بر افسون زدگي کميت باورانه در پژوهش
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمارزدگي
مقاله کميت باوري
مقاله افسون زدايي
مقاله علم نرم
مقاله علم سخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلكار كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون ترديد روش هاي آماري مي توانند در مطالعات طراحي شهري و معماري کاربرد موجهي داشته باشند، اما کاربرد سطحي، نام وجه و بعضا گمراه کننده اين روش ها در برخي از تحقيقات، به ويژه در پايان نامه هاي دانشجويي، در سال هاي اخير موجب دغدغه خاطر جدي گرديده است. به نظر مي رسد که بخشي از اصرار به استفاده از آزمون هاي آماري در مطالعات، به «کالايي شدن» امر پژوهش و لزوم تسريع در فرآيند چنين توليدي ربط دارد. کيفيت نازل اين گونه تحقيقات که معمولا با ظاهري «شبه آماري» ارائه ميگردند، بازانديشي و تامل در اين زمينه را ضرورت ميبخشد. اين مقاله به پديده افراط و اصرار در کاربرد روش هاي کمي وآماري در مطالعات، يا آنچه را که سندرم«آمارزدگي» خواهيم ناميد، مي پردازد. هدف اين مطالعه تعريف عارضه يا سندرم «آمارزدگي» به مثابه يک مفهوم موثر در آسيب شناسي امر پژوهش، بازشناسي ابعاد آن و نهايتا تبيين علل ايجاد آن در قالب تعدادي فرضيه مي باشد. براي انجام اين کار از روش توصيفي جهت بيان تجربيات مولف و از روش تحليلي براي استدلال در حوزه مباحث نظري استفاده شده است . يافته هاي مطالعه نشان مي دهد «آمارزدگي» نوعي مسموميت آماري در پژوهش است که دو بعد متمايز ليکن مرتبط، تحت عناوين «افسون زدگي آماري» و «قشري زدگي آماري» دارد. افسون زدگي آماري بر مسحور شدن/بودن پژوهشگر توسط مفاهيم و فنون آماري دلالت دارد که مي توان از اين عارضه تحت عنوان «فتشيزم عددي» يا «بت-وارگي آماري» نيز نام برد. قشري زدگي آماري، به مفهوم درک سطحي و ناقص از ضرورتهاي مطالعات کمي و استفاده سهل انگارانه از آزمون هاي آماري است. قشري زدگي آماري در «علم باوري افراطي» (ساينتيسم ) و تلاش در تبديل «علوم نرم» به «علوم سخت» از طريق پوشاندن لباس کمي و رياضي بر پيکر مفاهيم کيفي و نرم، پوزيتيويزم خام و جذابيت دانش هاي برخوردار از طول «دوره نيمه عمر» بيشتر ريشه دارد. در نهايت اين مطالعه ضرورت افسون زدايي از افسون زدگي آماري و کميت باوري افراطي در پژوهش، به ويژه در حوزه هاي مرتبط با علوم انساني نظير معماري و طراحي شهري را نتيجه ميگيرد.

© حقوق سایت محفوظ است