۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله آمادگي قلبي – تنفسي، ميزان چربي بدن و عامل هاي خطرزاي بيماري كرونري قلب در پسران نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: آمادگي قلبي – تنفسي، ميزان چربي بدن و عامل هاي خطرزاي بيماري كرونري قلب در پسران نوجوانان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي هوازي
مقاله چربي بدن
مقاله عامل هاي خطرزاي CHD
مقاله ليپيدهاي سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني نژاد رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: اميري دوماري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي ارتباط آمادگي قلبي تنفسي و چربي بدن با عاملهاي خطرزاي بيماري کرونري قلب (CHD) در پسران نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال بود. بدين منظور، تعداد ۳۶ پسر نوجوان با ميانگين سن ۱٫۲ ۱۶٫۶± سال، قد ۷٫۳ ۱۶۷٫۹± سانتي متر و توده بدن ۱۲٫۶ ۵۶٫۵± کيلوگرم، به صورت نمونه گيري خوشه اي و تصادفي (از هر گروه سني ۹ نفر) به عنوان آزمودني انتخاب شدند. آزمودنيها پرسشنامه مربوط به سلامتي و فرم رضايتنامه را تکميل کردند. اندازه گيريهاي تحقيق بدين قرار بودند: تعيين وزن بدن، قد، شاخص توده بدن (BMI)، تخمين درصد چربي بدن، برآورد توان هوازي و تعيين ميزان برخي از عاملهاي خطرزاي CHD (کلسترول (TC)، تري گليسيريد (TG)، ليپوپروتيين کم چگال (LDL)، ليپوپروتيين پرچگال (HDL)، فشار خون سيستوليک (SBP) و فشار خون دياستوليک (DBP))

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است