۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله آسيب پذيري خانوارهاي کشاورز از خشکسالي: مطالعه موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: آسيب پذيري خانوارهاي کشاورز از خشکسالي: مطالعه موردي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله آسيب پذيري
مقاله اثرات خشکسالي
مقاله شدت خشکسالي
مقاله خانوار کشاورز
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بروز تغييرات اقليمي و تاثير آن بر منابع آب ايران نظير کاهش جريانات آب سطحي و منابع آب زيرزميني، منجر به آسيب پذيري خانوارهاي کشاورز و ناپايداري معيشت آنان گرديده است. اما ماهيت چند بعدي و پوياي خشکسالي موجب شده است که مطالعه آسيب پذيري دشوار باشد. اين در حالي است که درک ماهيت آسيب پذيري، نقش مهمي در کاهش اثرات خشکسالي دارد. بنابراين، اين پژوهش با هدف تبيين آسيب پذيري ناشي از خشکسالي در سطح خانوارهاي کشاورز انجام پذيرفت. در اين راستا تلاش شد تا با استفاده از مطالعه چند موردي نسبت به بررسي مقايسه اي آسيب پذيري خشکسالي اقدام گردد. نمونه هاي مورد مطالعه‏، از طريق انجام ارزيابي مشارکتي روستا و در قالب سه گروه کمتر آسيب پذير و بيشتر آسيب پذير (منبع فقير) و بيشتر آسيب پذير (قبلا برخوردار) ساکن در دو روستاي استان فارس، مورد شناسايي و مطالعه قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش نشان داد که نوع و ميزان آسيب پذيري خانوارهاي کشاورز از خشکسالي يکسان نبوده و مجموعه اي از عوامل وابسته و غيروابسته به خشکسالي، موجب آسيب پذيري خانوارها مي گردند. در پايان، نسبت به تدوين الگوي آسيب پذيري خانوارهاي بيشتر آسيب پذير از خشکسالي و ارايه پيشنهادهاي بهبود دهنده در زمينه کاهش اثرات و مديريت دانش خشکسالي، اقدام شده است.

© حقوق سایت محفوظ است