۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله آسيب پذيري افتراقي اسم و فعل در بيماران زبان پريش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۹۲ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: آسيب پذيري افتراقي اسم و فعل در بيماران زبان پريش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان پريشي
مقاله اسم
مقاله فعل
مقاله ضايعه نيمكره چپ مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آريايي رابعه
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين پژوهش آسيب پذيري افتراقي اسم و فعل در ضايعات نيمكره چپ مغز، كه ميتواند موجب پديدآمدن اختلال زباني متناسب با ژرفا و گستره ضايعه گردد بررسي شده است. بررسي هاي باليني و آزمايشي گوناگون نشان داده اند كه نامها و فعل ها مي توانند به طور جداگانه به دنبال ضايعات مغزي گوناگون دچار از هم گسيختگي شوند.
روش: آزمودني هاي پژوهش را ۲۰ نفر (۸ زن، ۱۲ مرد) از بيماران زبان پريش فارسي زبان در مراكز گفتار درماني شهر تهران تشكيل داده اند كه سن آنان از ۳۳ تا ۷۶ سال بود. گردآوري داده ها به كمك آزمون زبان پريشي فارسي انجام گرديده است. يافته ها: يافته هاي توصيفي و تحليلي به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد ميان توانايي به كارگيري اسم و ضايعه لوب گيجگاهي نيمكره چپ مغز به سمت شكنج آنگولار و مناطق ارتباطي مغز، ارتباط معناداري وجود دارد و همين رابطه بين توانايي به كارگيري فعل و ضايعه لوب پيشاني نيمكره چپ مغز نيز وجود دارد. اهميت موضوع در تفاوت ميان آسيب پذيري جايگاه اسم و فعل مي باشد، كه نمي توان به سادگي از آن گذشت.

© حقوق سایت محفوظ است