۱۳۹۵-۰۱-۱۱

مقاله آسيب هاي فضاي مجازي بين دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: آسيب هاي فضاي مجازي بين دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب هاي فضاي مجازي (اينترنت
مقاله بازي هاي رايانه اي
مقاله تلويزيون
مقاله ماهواره
مقاله تلفن همراه)
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندوانيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: باقري ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف نوشتار حاضر، شناسايي آسيب هاي فضاي مجازي بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر يزد است. روش، توصيفي – پيمايشي و جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر يزد است که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار شامل پرسش نامه «محقق ساخته» مي باشد. براي آزمون فرضيه ها از تحليل واريانس رتبه اي «فريدمن» استفاده شد. نتايج نشان داد که استفاده از فضاي مجازي در ابعاد خانوادگي، تحصيلي، سازگاري، اعتقادي – عبادي و رواني دانش آموزان تاثير منفي دارد و بين وسايل، «تلفن همراه» بيشترين و بازي هاي رايانه اي کمترين آسيب را بر دانش آموزان داشته است. دانش آموزان در اولويت بندي راهکارهاي مقابله با آسيب هاي فضاي مجازي، تقويت ارتباطات منطقي و عاطفي در خانواده و جايگزين کردن تفريح هاي سالم، درگيرکردن افراد در فعاليت ها و برنامه هاي مثبت را مهم ترين و افزايش نظارت حوزه هاي سياسي امنيتي و فيلترينگ را کم اهميت ترين راهکار براي کاهش آسيب هاي فضاي مجازي دانسته اند.

© حقوق سایت محفوظ است