۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله آسيب شناسي کاربري آموزشي مقطع دبيرستان در شهر ايلام با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي کاربري آموزشي مقطع دبيرستان در شهر ايلام با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شناسي
مقاله شهر ايلام
مقاله فضاهاي آموزشي
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله کاربري زمين
مقاله مکانيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شماعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تبيين آسيب هاي کاربري آموزشي براي حل بخشي از مشکلات فرهنگي شهرها ضروري است. با اين هدف به بررسي فضاهاي آموزشي شهر ايلام پرداخته ايم. در اين پژوهش مشخص گرديد سرانه آموزشي، نحوه کاربرد فضا، نحوه استقرار در محيط و ويژگي ها و تناسبات مسائل و مشکلاتي دارند. جامعه آماري نمونه دبيرستان هاي شهر ايلام طي سال هاي ۱۳۵۵تا ۱۳۸۵ انتخاب شده است. شاخص هاي شعاع عملکرد مفيد، جمعيت زيرپوشش، سطح زيربنا، سطوح و فضاهاي آزاد، همجواري مناسب، از جنبه هاي گوناگون تجزيه و تحليل شده است.
در اين مقاله با توجه به قابليت هاي GIS در بررسي ميزان تاثيرگذاري کاربري ها بر يکديگر و همچنين ارزيابي موقعيت کاربري ها، شعاع دسترسي و آستانه هاي جمعيتي از مدل تحليل Distance، Buffering بهره گرفته شده است. براي بررسي و ارزيابي دبيرستان هاي شهر ايلام از معيارهاي کاربري اراضي (ماتريس سازگاري، مطلوبيت و ظرفيت) استفاده شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد توزيع ناموزون فضاهاي آموزشي و مکانيابي نامناسب آنها زمينه ساز بحران هاي شهري است. فضاهاي آموزشي مقطع مورد مطالعه به لحاظ توزيع فضايي ناموزون، کارکرد مطلوبي ندارند. همچنين از لحاظ دسترسي دانش آموزان نواحي مختلف شهر به مدارس، از شعاع دسترسي مطلوب بي بهره اند. بيش از ۳۰ درصد از مدارس مورد مطالعه در حريم کاربري هاي ناسازگار قرار گرفته اند. همچنين از لحاظ سرانه هاي آموزشي، ۳۵ درصد از دبيرستان ها حداقل سرانه هاي استاندارد دارند و بقيه مدارس از حد سرانه هاي استاندارد محرومند. 

© حقوق سایت محفوظ است