۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله آثار محيطهاي کشت حاصل از پوست درخت، ضايعات چاي، پوست برنج و آزولا به عنوان جايگزين پيت در رشد و نمو گل جعفري پا کوتاه (“Tagetes patula “Golden Boy) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۵۵۷ تا ۵۶۵ منتشر شده است.
نام: آثار محيطهاي کشت حاصل از پوست درخت، ضايعات چاي، پوست برنج و آزولا به عنوان جايگزين پيت در رشد و نمو گل جعفري پا کوتاه (“Tagetes patula “Golden Boy)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزولا
مقاله پوست درخت
مقاله ضايعات چاي
مقاله گل جعفري
مقاله کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاداشت دهكايي محمدنقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق کاربرد ضايعات آلي (پوست درخت، ضايعات چاي و پوست برنج) و سرخس آبزي آزولاي موجود در استان گيلان به عنوان جايگزيني مناسب پيت براي پرورش گل و گياه زينتي و محصولات گلخانه اي از پاييز سال ۱۳۷۵ در گروه باغباني دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران به اجرا درآمد. ابتدا پوست درخت، ضايعات چاي و پوست برنج به نسبتهاي %۱۰۰, ۷۵, ۵۰, ۲۵, ۰ با آزولا ترکيب شدند (بصورت حجمي) و سپس در جعبه هاي يک مترمکعبي عمليات کمپوست کردن انجام شد و پس از پنج ماه خصوصيات فيزيکي شامل وزن مخصوص ظاهري، وزن مخصوص حقيقي، درصد خلل و فرج، درصد حجمي آب و هوا، درصد ذرات جامد، ظرفيت نگهداري آب و درصد مواد آلي و خصوصيات شيميايي شامل pH, EC، درصد کربن، درصد نيتروژن، فسفر، پتاسيم، ظرفيت تبادل کاتيوني و نسبت C/N اندازه گيري شدند. کشت گل جعفري پا کوتاه رقم Golden Boy در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار و دوازده تيمار به ازاي هر تکرار شش گياه اجرا گرديد. (بعضي از ترکيبات حذف شدند) تيمار شاهد حاوي ۵۰% پيت و ۵۰% پرليت بود. شاخص هاي رشد شامل وزن تر و خشک ريشه، وزن تر و خشک اندام هوايي ، ارتفاع گياه، تعداد شاخه هاي جانبي و تعداد گلهاي باز شده مورد ارزيابي قرار گرفتند. بيشترين ميزان رشد در محيط کشت ۱۰۰% آزولا و محيط کشت ۲۵% پوست درخت و ۷۵% آزولا مشاهده گرديد با توجه به نتايج بدست آمده و با در نظر گرفتن مسا يل اقتصادي ميتوان گفت که کمپوست پوست درخت و کمپوست ضايعات چاي محيط هاي کشت خوبي براي گياهان زينتي هستند و جايگزيني مناسب براي پيت مي باشند. در پوست درخت کمپوست شده با ۵۰% و ۷۵% آزولا کاهش قابل توجهي در نسبت C/N مشاهده گرديد و کمپوست حاصله از نظر C/N در حد استاندارد (C/N<35) قرار داشت در حاليکه ۲۵% آزولا نتوانست ميزان C/N پوست درخت را به ميزان استاندارد کاهش دهد در شرايط فعلي بعلت هزينه کارگري جهت جمع آوري آزولا، کمپوست اين گياه نمي تواند بعنوان يک بستر کشت تجارتي توصيه شود.

© حقوق سایت محفوظ است