۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله آثار عصبي ـ رفتاري مواجهه با سيانور در كارگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۶ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: آثار عصبي ـ رفتاري مواجهه با سيانور در كارگران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيانور
مقاله كارگر
مقاله سيگار
مقاله حفاظت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: العظيم سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليم اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: غالب شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سيانور يك ماده شيميايي پرمصرف صنعتي، يك آلاينده اصلي زيست محيطي و يك عامل مهم خفگي ناشي از مسموميت است كه مواجهه با آن از راه هاي استنشاق، بلع و تماس پوستي رخ مي دهد.
روشها: در اين مطالعه ۵۶ كارگر مرد چند كارخانه ناحيه حلوان كه در مواجهه با املاح سيانور بودند بررسي شدند. ميانگين سني آنها ۹٫۹۳ ± ۳۱٫۸۱ سال و ميانگين مدت زمان تماس با سيانور در آنها ۲٫۵± ۱۲ سال بود. پنجاه و نه مرد كه با سيانور تماس نداشتند و ميانگين سني آنها ۹٫۵۱± ۳۰٫۳۳ سال بود به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. ارزيابي گروه مورد بررسي با استفاده از يك پرسشنامه فردي، معاينه پزشكي، آزمون روان سنجي و مطالعات آزمايشگاهي انجام شد.
يافته ها: در ارزيابي روان سنجي تغييرات در نتيجه كل آزمونهاي عددي آزمون مشابهت، آزمون نماد عددي، آزمون سعي و خطا و آزمون سرعت پسيكوموتور از لحاظ آماري قابل توجه بودند. به علاوه، تغييرات در آزمون شخصيت، گرايش به نوروز و ارتكاب جرم هم از نظر آماري قابل توجه بود.
سطح سرمي سيانور در كارگران آلوده اي كه سيگاري هم بودند معادل ۱÷۰٫۶۳=۰٫۱۵ ميكروگرم در ميلي ليتر در مقايسه با ۰٫۰۰۴ ± ۰٫۰۸۶ در سيگاري هاي گروه شاهد بود و اختلاف آنها از نظر آماري مهم و معني دار بود. از طرف ديگر سطح سرمي سيانور در كارگران آلوده غير سيگاري ۰٫۹± ۰٫۴۰ ميكروگرم در ميلي ليتر در مقايسه با ۰٫۰۶±۰٫۹ ميكروگرم در ميلي ليتر درغير سيگاريهاي گروه شاهد بود. اين اختلاف هم از نظر آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه كارگراني كه احتمال آلودگي با سيانور دارند بايد لباس محافظ بپوشند و اقدام هاي حفاظتي براي كاهش مواجهه مستقيم با سيانور را انجام دهند.

© حقوق سایت محفوظ است