۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله آثار حقوقي تغيير جنسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: آثار حقوقي تغيير جنسيت
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرار داد
مقاله نكاح
مقاله اثر
مقاله حقوقي
مقاله حق
مقاله تغيير جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باريكلو عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از عوامل مهم كه در تمتع يا عدم تمتع شخص از بعضي از حقوق موثر است، جنسيت است. بنابراين، اگر شخصي اقدام به تغيير جنسيت كند لازم است بررسي شود كه اين موضوع چه اثري بر حقوق او خواهد گذاشت.
حقوق چنين شخصي ممكن است، حقوق قراردادي و يا غير قراردادي باشد. در مورد اثر تغيير جنسيت بر حقوق قراردادي بايد ديد تغيير جنسيت چه اثري بر قرارداد خواهد گذاشت. براي بررسي اثر تغيير جنسيت بر قرارداد به نقش جنسيت در قرار داد توجه شود؛ اگر نوع جنسيت در انعقاد قرارداد نقش اساسي داشته باشد با تغيير جنسيت كشف مي شود كه قرارداد ار ابتدا باطل است، ولي اگر جنسيت نقش شرطي و فرعي ايفا كند، قرارداد باقي و حقوق ناشي از آن نيز محفوظ است و طرف ديگر مي تواند آن را فسخ كند.
تغيير جنسيت نسبت به حقوق مكتسب غير قراردادي، كه شخص بر مبناي جنسيت سابق كرده، مشروط بر اينكه جنسيت سابق در بقاي آن نقش اساسي نداشته باشد، اثري ندارد. علاوه براين، شخص از حقوق مربوط به جنسيت جديد متمتع است و مي تواند آن را استيفا كند.
در اين مقاله، آثار حقوقي تغيير جنسيت بر طبق قواعد حقوقي حقوق ايران و فقه اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است