۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله آثار تغييرات فني و نهادي بر رشد توليد كشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۲۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: آثار تغييرات فني و نهادي بر رشد توليد كشاورزي ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع رشد
مقاله تغيير فني
مقاله رويكرد فن (Fan)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغيان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني ‌فر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلاف ميان دو بنگاه كشاورزي در توليد واقعي و توليد بالقوه. در تفاوت ظرفيت استفاده از دانش فني نوين نهفته است. بر اين اساس در مقاله حاضر اثر تغيراتت فني و نهادي، به عنوان عناصري از دانش فني، روي رشد توليد كشاورزي بررسي شده است. تغيير فني موجب تغيير در چگونگي فوريت و فرصت هاي ممكن براي خانوارهاي روستايي مي شود. آثار تغير فني در خانوارهاي روستايي متفاوت است و حتي امكان دارد باعث تحليل رفتن اساس بقاي زندگي توليد كننده كشاورزي شود. با استفاده از رويكرد تجربي مرز تصادفي “فن”، آثار ناشي از افزايش نهاده هاي فيزيكي و تغييرات فني و نهادي روي رشد توليد كشاورزي محاسبه شده است. متوسط رشد سالانه توليد كشاورزي در ايران طي دوره ۱۳۳۸-۷۶ برابر ۴ درصد بوده است كه نزديك به ۸۰ درصد آن به رشد عوامل فيزيكي و ۲۰ درصد ديگر به رشد تغييرات فني مربوط مي شود كه مي تواند روي مالكيت عوامل و چگونگي بقاي فعاليت هاي كشاورزي و فعاليت هاي مرتبط با آن تاثير گذارد. اين نتايج در مقايسه با چين (۶۰ به ۴۰) نشان مي دهد كه براي بالا بردن توليد قاعدتا سهم دانش فني بايد در كشاورزي افزايش يابد، چرا كه افزايش بهره وري، وابسته به آن است.

© حقوق سایت محفوظ است